Artur och Ida hemmet – Sökguide

Artur och Ida hemmets vårdplatser är Helsingfors stads ramavtalsplatser och man ansöker om en plats via Helsingfors stads socialvård. I Artur och Ida hemmet finns 19 svenskspråkiga platser för serviceboende med vårdbehov.

Boendet grundar sig på hyresboende och servicekontrakt. Betalningen grundar sig på ansökarens inkomster. Man kan inte direkt ansöka till grupphemmet. Helsingfors stads SAS arbetsgrupp placerar ansökaren till grupphemmet.