Helykodeissa henkilöstömitoitukset on kohdallaan

Helykodit ry:ssä henkilöstömitoitukset toteutuu näin:

Ympärivuorokautisen palveluasumisen eli ryhmäkotiasumisen henkilöstömitoituksen määrittää ostaja eli kaupunki. Muistisairaiden yksiköissä on henkilöstömitoitus minimi 0,5 per vuorokausi eli jos on 10 asiakasta on vuorokauden aikana oltava 5 hoitajaa työssä. Tämä mitoitus onnistuu kun työntekijöitä on n. 0,72. Haasteellisesti käyttäytyvien yksikössä ostajan määrittämä mitoitus vaatii n. 0,82 toteutuvaa henkilöstömäärää. Lisäksi ryhmäkodeissa on ostopalveluna terapiahenkilöstö (fysio, taide ja musiikki terapia), siivouspalvelu.

Henkilöstöpuutokset on sovittu korvattavaksi samoin kuin kotihoidossa, lisänä on se että aina tulee olla vähintään yksi koulutettu lähihoitaja työvuorossa. Ryhmäkodeissa haastavin kohta on jos yökkö sairastuu äkillisesti.

Kotihoidossa eli Kontulan, Myllypuron ja Kettutien palveluasunnoissa henkilöstön mitoitusta lasketaan asiakkaiden ostamien palvelujen suhteessa. Kotihoitoon ei ole samanlaisia mitoitus määräyksiä, kuin ympärivuorokautisessa palveluasumisessa. Laskemme että työntekijän on tehtävä 6 h veloitettavaa työtä per työvuoro, jonka mitta on keskimäärin 7,46 h. Sairastapauksissa pyritään löytämään sijainen jotka tekevät 6-8 h työvoron riippuen tilanteesta huomioiden vuorossa olevan henkilöstön koulutus. Äkilliset sairastumiset ovat kaikkein haasteellisimpia tilanteita, välttämättä ei sijaista löydy ja tällöin tehdään työsuunnitelman muutos ja siirretään kotihoidollisia töitä seuraaville vuoroille/päiville mm. pyykki, siivous. Vuosilomiin ja vastaaviin suunniteltuihin vapaisiin työntekijälle hankitaan sijainen.

Kaikilla yksiköillä on ns. vaki tuntityöntekijät/tarvittaessa töihin kutsuttavat henkilöt joita he käyttävät ensisijaisesti sijaisina. Kun tulee se tilanne, ettei kenellekään sovi on käytettävä vuokratyöfirmaa. Ja pahimmassa tapauksessa (kuten jouluna) ei vuokrafirmallakaan ole ketään sijaista tarjota. Näitä on onneksi ollut äärimmäisen harvoin, aina on löytynyt työntekijä tai vuorossa oleva henkilö on suostunut joustamaan. Kiitos siis henkilökunnalle!

Olemme johtoryhmässä suunnittelemassa näihin kaikenpahimpiin tilanteisiin yhtenäistä toimintaohjetta ja mahdollista varallaolojärjestelmää.