Helykodit ry

Helykodit ry on itähelsinkiläinen voittoa tavoittelematon vanhusten laadukkaiden asumis- ja hoivapalvelujen tuottaja ja aktiivinen alan toimija. Helykodit ry on perustettu vuonna 1981. Yhdistys on Vanhus- ja lähimmäispalvelunliiton sekä Vanhustyön Keskusliiton jäsen.

Helykodit ry:n asumis- ja hoivapalvelujen kokonaisuuteen kuuluvat vuonna 2002 valmistunut Kontulan Helykoti, vuonna 1997 valmistunut Myllypuron Helykoti sekä Myllypurossa sijaitseva ikäihmisille vuokra-asuntoja tarjoava As. Oy. Helsingin Yläkivi. Helykodit ry tuottaa hoivapalvelut myös Herttoniemessä Kettutiellä sijaitsevaan Kettutien palvelutaloon.

Helykotien palvelut ja toiminta on kaikille avointa eikä palvelujen käyttö edellytä yhdistyksen jäsenyyttä. Helykodit ry on hyväksytty Helsingin kaupungin ostopalveluyhteistyökumppaniksi ja toimii palveluntuottajana palveluseteliasiakkaille.

Helykotien palveluksessa työskentelee lähes sata hoiva-alan ammattilaista.

Helykotien tärkeimpiä yhteistyötahoja ovat Helsingin sosiaali- ja terveysviraston sosiaali- ja lähityön yksiköt, kotihoitoyksiköt, ja kaupungin sairaalat, Helsingin ja pääkaupunkiseudun alueella toimivat vanhustyöyhdistykset, seurakunta, eri oppilaitokset ja toiminta-alueella olevat kehittämishankkeet.

Helykotien jäseneksi voi liittyä jokainen yhdistyksen tarkoitusperät hyväksyvä Suomen kansalainen sekä oikeuskelpoinen yhteisö taikka säätiö. Jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen vuosikokous valitsee puheenjohtajan ja 4-10 jäsenisen hallitukseen. Helykodit ry:n hallituksen puheenjohtaja toimii Heikki Kehälinna.