Palvelusetelit ja muut tuet

Palveluseteli

Helykodeissa voit käyttää palveluseteliä ryhmäkotiemme asiakasmaksuihin. Palvelusetelillä Helsingin kaupunki tukee asiakasta palvelusetelissä määritellyn arvon mukaisesti. Palvelusetelin arvo määräytyy hakijan nettotulojen mukaan. Palveluseteliä voidaan käyttää perus- ja palvelumaksuun, muista kustannuksista asiakas huolehtii itse. Ryhmäkodeissa asiakasmaksu koostuu vuokrasta, ateriamaksusta, perusmaksusta ja palvelumaksusta.

Palvelusetelin käyttömahdollisuus on asiakkailla, jotka täyttävät nykyiset palveluasumispalvelujen piiriin pääsyn kriteerit eli heille on tehty hoitotason arviointi (SAS-arviointi).

Lisätietoja Palveluasumisen palvelusetelistä

Helsingin kaupunki on ottanut käyttöön myös Kotihoidon palvelusetelin. Kotihoidon palveluseteliä voidaan käyttää tavallisen palveluasumisen säännöllisen kotihoidon palvelumaksuihin.

Lisätietoa Kotihoidon palvelusetelistä

Eläkkeensaajan hoitotuki

Eläkettä saavan hoitotuki on tarkoitettu tukemaan sairaan tai vammaisen eläkkeensaajan kotona asumista ja siellä tapahtuvaa hoitoa. Lisäksi se korvaa sairaudesta tai vammaisuudesta aiheutuvia erityiskustannuksia.

Lisätietoa Kansaneläkelaitoksen (Kelan) toimistoista ja palvelunumeroista

Eläkkeensaajan asumistuki

Voit saada eläkkeensaajan asumistukea, kun asut vakinaisesti Suomessa, olet pienituloinen ja saat eläkettä, joka oikeuttaa eläkkeensaajan asumistukeen.

Jos sinä ja puolisosi saatte molemmat eläkkeensaajan asumistukeen oikeuttavia eläkkeitä tai korvauksia, haette eläkkeensaajan asumistukea yhteisesti. Tällöin Kela maksaa tuen teille puoliksi. Jos olet naimisissa ja vain puolisollasi on oikeus eläkkeensaajan asumistukeen, Kela maksaa koko tuen hänelle.

Kela voi maksaa tuen myös vuokranantajalle 1.11.2012 lähtien.

Eläkkeensaajan asumistuen määrään vaikuttavat monet asiat, joten sen arvioiminen voi olla vaikeaa.

Jos olet pienituloinen etkä ole oikeutettu eläkkeensaajan asumistukeen, voit hakea yleistä asumistukea. Jos samassa asunnossa asuu muita henkilöitä, jotka eivät ole oikeutettuja eläkkeensaajan asumistukeen, voit hakea yleistä asumistukea.

Lisätietoa Kansaneläkelaitoksen (Kelan) toimistoista ja palvelunumeroista

Kotitalousvähennys

Helykodeissa ja Kettutien palvelutalossa tehdään hoito- ja hoivatyötä josta sinulla on mahdollisuus hakea verottajalta kotitalousvähennystä. Kotitalousvähennys voidaan myöntää siltä osin kun siihen oikeuttava työ tehdään henkilön yksityisesti hallitsemissa tiloissa.

Kotitalousvähennyskelpoisia töitä ovat esimerkiksi asunnon siivous sekä henkilön huoneessa tapahtuva asukkaan henkilökohtaisissa toimissa auttaminen.

Vähennys on henkilökohtainen, joten asukkaan perheenjäsenet (puoliso, lapset) voivat jokainen erikseen hyödyntää vähennyksen. Jos useampi omainen haluaa hyödyntää vähennyksen, tulee jokaisella olla laskutussuhde palvelun tuottajaan ja palvelumaksut jaetaan omaisten kesken. Henkilön on maksettava itse kustannukset, jos hän haluaa vähennyksen omaan verotukseensa.

Lisätietoa Verohallinnon verkkosivuilta