Projektitoiminta

Projekti

Hely ry:llä on pitkä historia vanhustenhuollon kehittämishankkeiden toteuttajana. Ensimmäiset hankkeet toteutettiin jo 1990-luvulla. Tällä hetkellä yhdistys toteuttaa yhtä hanketta, SenioriVerkko – hyvinvointia mobiilisti. Hanke kuuluu Eloisa ikä hankekokonaisuuteen. Molempia rahoittaa Raha-automaattiyhdistys.

SenioriVerkko-hankkeen tavoitteena on viestittää, että hyvinvointia voidaan luoda tieto- ja viestintätekniikan kautta. Hankkeen päätavoitteena on edistää iäkkäiden toimintakykyä sekä osallisuutta tieto- ja viestintätekniikan kautta.

Viime vuosina toteutettuja hankkeita

2014 – 2017 SenioriVerkko – hyvinvointia mobiilisti
www.senioriverkko.com

2011-2013 Senioriverkko – virtuaalista hyvinvointia ikääntyville

2007-2009 Taitoverkko
Yhteisöllinen toimintatapa vanhusten omatoimisuuden, turvallisuuden,
toimintakyvyn ja elämänlaadun vahvistamiseksi

2005-2009 Vaivoista vireyteen – Kuntoillen kivaksi
Ikä-instituutin koordinoima valtakunnallinen terveysliikuntahanke

2004-2006 Turvaverkko
Hyvinvointimalli kotona ja palvelutalossa asuville vanhuksille

2002-2004 Päiväkunto paikka (mielenterveysprojekti)

2001-2004 Verkossa vuonna 2001 (dementianhoidon kehittäminen)

2000- 2003 Kehu (kuntoutuspalvelujen kehittäminen)

Lisätietoja:

projektikoordinaattorit
Satu Veltheim gsm 045 8733 099
satu.veltheim (at) helykodit.fi

Minna Piispanen gsm 045 045 8622 773
minna.piispanen (at) helykodit.fi

www.senioriverkko.com
https://helykodit.fi