Palvelusetelit ja muut tuet

Palveluseteli

Helykotien ryhmäkodeissa voi käyttää ikääntyneiden palveluseteliä ryhmäkotiemme asiakasmaksuihin. Palvelusetelillä Helsingin kaupunki tukee asiakasta palvelusetelissä määritellyn arvon mukaisesti. Palvelusetelin arvo määräytyy hakijan nettotulojen mukaan. Palveluseteliä voidaan käyttää perus- ja palvelumaksuun, muista kustannuksista asiakas huolehtii itse. Ryhmäkodeissa asiakasmaksu koostuu vuokrasta, ateriamaksusta, perusmaksusta ja palvelumaksusta. Palvelusetelin käyttömahdollisuus on asiakkailla, jotka täyttävät nykyiset palveluasumispalvelujen piiriin pääsyn kriteerit eli heille on tehty hoitotason arviointi (SAS-arviointi).

Lisätietoja Palveluasumisen palvelusetelistä

Yhteisöllisessä asumisessa voi anoa Helsingin kaupungin myöntämää Kotihoidon palveluseteliä. Kotihoidon palveluseteliä voidaan käyttää tavallisen säännöllisen kotihoidon palvelumaksuihin.

Lisätietoa Kotihoidon palvelusetelistä

Eläkkeensaajan hoitotuki

Eläkettä saavan hoitotuki on tarkoitettu tukemaan sairaan tai vammaisen eläkkeensaajan kotona asumista ja siellä tapahtuvaa hoitoa. Lisäksi se korvaa sairaudesta tai vammaisuudesta aiheutuvia erityiskustannuksia.

Lisätietoa Kansaneläkelaitoksen (Kelan) toimistoista ja palvelunumeroista

Eläkkeensaajan asumistuki

Asukas voi  saada eläkkeensaajan asumistukea, jos asuu vakinaisesti Suomessa, on pienituloinen ja saa eläkettä, joka oikeuttaa eläkkeensaajan asumistukeen.

Asukas voi hakea eläkkeensaajan asumistukea

  • jos asuu yksin
  • jos asuu puolison kanssa tai
  • jos muutkin asunnossa asuvat saavat eläkettä, joka oikeuttaa eläkkeensaajan asumistukeen.

Jos asukas ja hänen puolisonsa saavat molemmat eläkkeensaajan asumistukeen oikeuttavia eläkkeitä tai korvauksia, he voivat hakea eläkkeensaajan asumistukea yhteisesti. Tällöin Kela maksaa tuen puoliksi. Jos asukas on naimisissa ja vain puolisolla on oikeus eläkkeensaajan asumistukeen, Kela maksaa koko tuen hänelle.

Kela voi maksaa tuen myös vuokranantajalle 1.11.2012 lähtien.

Lisätietoa Kansaneläkelaitoksen (Kelan) toimistoista ja palvelunumeroista

Kotitalousvähennys

Helykodeissa ja Kettutien palvelutalossa tehdystä hoito- ja hoivatyötä on mahdollisuus hakea verottajalta kotitalousvähennystä. Asukas voi saada kotitalousvähennystä kotitaloustyöstä, jota hän teettää kotona tai vapaa-ajan asunnossa. Tällaista työtä ovat esimerkiksi siivous, lastenhoito, asunnon remontointi ja tietotekniikkalaitteiden asennus. Kotitalousvähennystä ei voi saada, jos palveluun maksuun on käytetty palveluseteliä.

Lisätietoa Verohallinnon verkkosivuilta