Haluamme tehdä oikein – otamme käyttöön ilmoituskanavan

Pyrimme ylläpitämään avoimuuden ilmapiiriä ja korkeaa etiikkaa toiminnassa. Pidämme arvossa turvallisuutta ja kaikkien toimintaamme liittyvien tahojen kunnioitusta. Sinulla on tärkeä rooli menestymisessämme.

Ilmoituskanava antaa mahdollisuuden ilmoittaa epäilemistään väärinkäytöksistä – kaikesta, mikä ei noudata arvojamme ja käytäntöjämme. Ilmoituskanava on ennakkovaroitusjärjestelmä, jolla pyritään pienentämään riskejä. Se on tärkeä työkalu, jolla vaalitaan korkeaa etiikkaa ja säilytetään asiakkaan ja yleisön luottamus meihin.

Milloin voin käyttää ilmoituskanavaa?

Ilmoituskanavan kautta voi ilmaista huolensa jostakin, mikä ei noudata arvojamme ja eettisiä ohjeistuksiamme, ja millä voi olla vakavia seurauksia Helykotien organisaatiolle tai yksittäiselle henkilölle.

Sinulla ei tarvitse olla todisteita epäilystesi tueksi, mutta ilmoitukset pitää tehdä hyvässä uskossa.
Ilmoituksesi käsittely on suojattua.

Kaikki ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti.