Vuokra-asuminen

As Oy Yläkivessä on 58 ikäihmisten vuokra-asuntoa, joiden koko vaihtelee 40,5 m2-52m2 välillä. Yläkivessä asukkailla on käytössä Yläkiven sali, moderni pyykkitupa kuivaushuoneineen ja kaksi saunaa tilavine pukuhuoneineen, joista on käynti vilvoitteluterassille. Talossa toimii asukastoimikunta.

Yläkiven ikäihmisten vuokra-asunnot on valtion tukemia arava- ja korkotukiasuntoja, joissa asukkaaksi valittavan henkilön varallisuuden tulee mahtua valtion asettamiin rajoihin. Näissä asunnoissa asukasvalinta perustuu tarveharkintaan, johon vaikuttavat varallisuuden lisäksi myös asunnon tarve ja tulot. Varallisuudella tarkoitetaan nettovarallisuutta. Nettovarallisuus on omaisuuden todennäköinen myyntihinta, josta voi vähentää omaisuuteen kohdistavat velat.

Yläkiven salia käytetään asukkaiden kokoontumispaikkana, Helykodit ry:n koulutustilana ja sitä voidaan vuokrata myös ulkopuolisille mm. kokouksiin ja juhliin. Yläkiven asukkaiden on mahdollisuus varata tilaa omiin juhliinsa ilman erillistä korvausta.

Tilapäinen vuokra-asuminen

As Oy Yläkivessä ja Myllypuron Helykotiin sekä Kettuien palvelutaloon voi hakea asumaan tilapäisessä asuntotarpeessa esim. putkiremontin ajaksi. Lyhytaikaiseen asumiseen tarkoitetuille asunnoille on olemassa lupa poiketa arava ja korkotukilainojen ehdoista eli asukkaaksi voidaan valita myös henkilö, jolla on omistusasunto tai hänellä ei ole pitkäaikaista vuokra-asuntotarvetta.

Asunnosta peritään neliöperusteinen maksu, joka sisältää vuokran, veden, sähkön ja osassa kalusteet.

Vuokra-asuntoja ja tilapäisasuntoja haetaan lomakkeella, joka löytyy täältä.