Helykodeissa henkilöstömitoitukset on kohdallaan

Helykodit ry:ssä henkilöstömitoitukset toteutuu näin:

Ympärivuorokautisen palveluasumisen eli ryhmäkotiasumisen henkilöstömitoituksen määrittää ostaja eli kaupunki. Muistisairaiden yksiköissä on henkilöstömitoitus minimi 0,5 per vuorokausi eli jos on 10 asiakasta on vuorokauden aikana oltava 5 hoitajaa työssä. Tämä mitoitus onnistuu kun työntekijöitä on n. 0,72. Haasteellisesti käyttäytyvien yksikössä ostajan määrittämä mitoitus vaatii n. 0,82 toteutuvaa henkilöstömäärää. Lisäksi ryhmäkodeissa on ostopalveluna terapiahenkilöstö (fysio, taide ja musiikki terapia), siivouspalvelu.

Henkilöstöpuutokset on sovittu korvattavaksi samoin kuin kotihoidossa, lisänä on se että aina tulee olla vähintään yksi koulutettu lähihoitaja työvuorossa. Ryhmäkodeissa haastavin kohta on jos yökkö sairastuu äkillisesti.

Kotihoidossa eli Kontulan, Myllypuron ja Kettutien palveluasunnoissa henkilöstön mitoitusta lasketaan asiakkaiden ostamien palvelujen suhteessa. Kotihoitoon ei ole samanlaisia mitoitus määräyksiä, kuin ympärivuorokautisessa palveluasumisessa. Laskemme että työntekijän on tehtävä 6 h veloitettavaa työtä per työvuoro, jonka mitta on keskimäärin 7,46 h. Sairastapauksissa pyritään löytämään sijainen jotka tekevät 6-8 h työvoron riippuen tilanteesta huomioiden vuorossa olevan henkilöstön koulutus. Äkilliset sairastumiset ovat kaikkein haasteellisimpia tilanteita, välttämättä ei sijaista löydy ja tällöin tehdään työsuunnitelman muutos ja siirretään kotihoidollisia töitä seuraaville vuoroille/päiville mm. pyykki, siivous. Vuosilomiin ja vastaaviin suunniteltuihin vapaisiin työntekijälle hankitaan sijainen.

Kaikilla yksiköillä on ns. vaki tuntityöntekijät/tarvittaessa töihin kutsuttavat henkilöt joita he käyttävät ensisijaisesti sijaisina. Kun tulee se tilanne, ettei kenellekään sovi on käytettävä vuokratyöfirmaa. Ja pahimmassa tapauksessa (kuten jouluna) ei vuokrafirmallakaan ole ketään sijaista tarjota. Näitä on onneksi ollut äärimmäisen harvoin, aina on löytynyt työntekijä tai vuorossa oleva henkilö on suostunut joustamaan. Kiitos siis henkilökunnalle!

Olemme johtoryhmässä suunnittelemassa näihin kaikenpahimpiin tilanteisiin yhtenäistä toimintaohjetta ja mahdollista varallaolojärjestelmää.

KUTSU: Työste Myllypurossa 23.11.2015

Tervetuloa Työste-hankkeen (Työelämän ulkopuolella olevien työelämävalmiuksien ja työllistymisedellytysten vahvistaminen siltaustoiminnan avulla, ESR 2015–2017) aloitustilaisuuteen maanantaina 23.11.2015 klo 13-15.30, joka  pidetään As Oy Yläkiven salissa osoitteessa Yläkiventie 7 Myllypuro. Sisäänkäynti pääovien vasemmalla puolella  olevan terassioven kautta  (pääovet ovat lukossa ja saliin pääsee ”terassin kautta”).

Tilaisuus on luonteeltaan työpaja, jossa Myllypuron alueen työtä vailla olevat henkilöt ja ikäihmiset yhdessä hanketoimijoiden kanssa työstävät, mitä on hyvä myllypurolainen arki toimintana. Yleisöllä on mahdollisuus osallistua työpajaan kommentoimalla esille tulevia asioita.

Tilaisuuden alussa on kahvitarjoilu.
Lämpimästi tervetuloa!

Työste lehdistötiedote

Kutsu (pdf)

 

Hely ry mukana TYÖSTE -hankkeessa

Työelämän ulkopuolella olevien työelämävalmiuksien ja työllistymisedellytysten edistäminen siltaustoiminnan avulla

 

Kaksivuotinen TYÖSTE -hankkeen (1.10.2015-30.9.2017) tavoitteena on vahvistaa työelämän ulkopuolella olevien henkilöiden työelämävalmiuksia ja työllistymisedellytyksiä. Hankkeessa kehitetään työ- ja toimintakyvyn edistämiseksi yhteistoimintana toteutuvaa paikallista siltaustoimintaa, jossa työelämän ulkopuolella olevat ja alueen ikäihmiset sekä palvelujen tuottajat kehittävät ja toteuttavat yhdessä, paikallisesti toimien arjen mielekkäitä toimintoja. Yhdessä toimien ja oppimien työelämävalmiudet ja työllistymisedellytykset vahvistuvat.

Toiminta tapahtuu Helsingin Myllypuron asuinalueella. Hankkeen hallinnoija on Metropolia Ammattikorkeakoulu. Osatoteuttajina ovat Herttoniemen seurakunta, Itä-Helsingin lähimmäistyö Hely ry ja Digital Living International Oy. Hankekumppanina on Myllypuro-Seura ry.

Työelämän ulkopuolella olevat henkilöt yhdessä ikäihmisten kanssa kehittävät työpajoissa arjen mielekästä toimintaa, joita kokeillaan ketterästi. Kokeiluihin alueen palvelujen tuottajat osallistuvat verkostomaisesti. Näin syntyy uudenlaista toimintatapaa, kiinnittymiskohtia ja mielekästä toimintaa omassa arjessa. Yhteisöllisyys, osallisuus omaan elinympäristöön ja sukupolvien välinen yhteenkuuluvuuden tunne painottuvat hanketoiminnassa. Yhdenvertaisuuden, kestävän kehityksen ja tasa-arvon edistäminen sekä työelämän sukupuolisen eriytymisen vähentäminen ovat myös hankkeen tavoitteena.

Tuloksena saadaan siltausmalli, joka on siirrettävissä muihin vastaaviin toimintaympäristöihin. Siltaustoimintaa tukeva ICT-pohjainen väline ja -alusta mahdollistaa toimijoiden yhteistoiminnan ja kohtaamisen. Hankkeessa tuotetaan myös mittarit työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn itsearviointiin.

Välitön hyöty on paikallisesti rakentuvat konkreettiset toiminnat työ- ja toimintakyvyn tukemiseksi.
Uutuusarvona on paikallinen ja rakenteellinen toimintatapa ihmisten työ- ja toimintakyvyn vahvistamiseksi kansalaisten ja alueen palvelujen tuottajien toimintana. Työelämän ulkopuolella olevat kehittävät työelämässä tarvittavaa osaamista. Palvelujentuottajat oppivat toimimaan yhdessä rajapinnoilla verkostomaisesti ja mahdollistamaan työelämän ulkopuolella olevien henkilöiden ja ikäihmisten yhteistoiminnassa rakentuvia, toimintakykyä tukevia arjen toimintoja elin- ja asuinympäristöön.

Hanke on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osarahoittama. Se toteuttaa ESR Toimintalinjaa 5, Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta ja sen erityistavoitetta 10.1.Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen. Hankkeen rahoittavana viranomaisena on Hämeen ELY-keskus.

Lisätietoja:
Hankevastaavat Elisa Mäkinen ja Tuula Mikkola
etunimi.sukunimi@metropolia.fi
040 3573687, 0400 578279

TYÖSTE-hanke (PDF)

 

Työste-hanke

Hoivakoti kuntoon -projekti käynnistää #‎hyväteko‬ -kampanjan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.