KUTSU: Työste Myllypurossa 23.11.2015

Tervetuloa Työste-hankkeen (Työelämän ulkopuolella olevien työelämävalmiuksien ja työllistymisedellytysten vahvistaminen siltaustoiminnan avulla, ESR 2015–2017) aloitustilaisuuteen maanantaina 23.11.2015 klo 13-15.30, joka  pidetään As Oy Yläkiven salissa osoitteessa Yläkiventie 7 Myllypuro. Sisäänkäynti pääovien vasemmalla puolella  olevan terassioven kautta  (pääovet ovat lukossa ja saliin pääsee ”terassin kautta”).

Tilaisuus on luonteeltaan työpaja, jossa Myllypuron alueen työtä vailla olevat henkilöt ja ikäihmiset yhdessä hanketoimijoiden kanssa työstävät, mitä on hyvä myllypurolainen arki toimintana. Yleisöllä on mahdollisuus osallistua työpajaan kommentoimalla esille tulevia asioita.

Tilaisuuden alussa on kahvitarjoilu.
Lämpimästi tervetuloa!

Työste lehdistötiedote

Kutsu (pdf)

 

Hely ry mukana TYÖSTE -hankkeessa

Työelämän ulkopuolella olevien työelämävalmiuksien ja työllistymisedellytysten edistäminen siltaustoiminnan avulla

 

Kaksivuotinen TYÖSTE -hankkeen (1.10.2015-30.9.2017) tavoitteena on vahvistaa työelämän ulkopuolella olevien henkilöiden työelämävalmiuksia ja työllistymisedellytyksiä. Hankkeessa kehitetään työ- ja toimintakyvyn edistämiseksi yhteistoimintana toteutuvaa paikallista siltaustoimintaa, jossa työelämän ulkopuolella olevat ja alueen ikäihmiset sekä palvelujen tuottajat kehittävät ja toteuttavat yhdessä, paikallisesti toimien arjen mielekkäitä toimintoja. Yhdessä toimien ja oppimien työelämävalmiudet ja työllistymisedellytykset vahvistuvat.

Toiminta tapahtuu Helsingin Myllypuron asuinalueella. Hankkeen hallinnoija on Metropolia Ammattikorkeakoulu. Osatoteuttajina ovat Herttoniemen seurakunta, Itä-Helsingin lähimmäistyö Hely ry ja Digital Living International Oy. Hankekumppanina on Myllypuro-Seura ry.

Työelämän ulkopuolella olevat henkilöt yhdessä ikäihmisten kanssa kehittävät työpajoissa arjen mielekästä toimintaa, joita kokeillaan ketterästi. Kokeiluihin alueen palvelujen tuottajat osallistuvat verkostomaisesti. Näin syntyy uudenlaista toimintatapaa, kiinnittymiskohtia ja mielekästä toimintaa omassa arjessa. Yhteisöllisyys, osallisuus omaan elinympäristöön ja sukupolvien välinen yhteenkuuluvuuden tunne painottuvat hanketoiminnassa. Yhdenvertaisuuden, kestävän kehityksen ja tasa-arvon edistäminen sekä työelämän sukupuolisen eriytymisen vähentäminen ovat myös hankkeen tavoitteena.

Tuloksena saadaan siltausmalli, joka on siirrettävissä muihin vastaaviin toimintaympäristöihin. Siltaustoimintaa tukeva ICT-pohjainen väline ja -alusta mahdollistaa toimijoiden yhteistoiminnan ja kohtaamisen. Hankkeessa tuotetaan myös mittarit työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn itsearviointiin.

Välitön hyöty on paikallisesti rakentuvat konkreettiset toiminnat työ- ja toimintakyvyn tukemiseksi.
Uutuusarvona on paikallinen ja rakenteellinen toimintatapa ihmisten työ- ja toimintakyvyn vahvistamiseksi kansalaisten ja alueen palvelujen tuottajien toimintana. Työelämän ulkopuolella olevat kehittävät työelämässä tarvittavaa osaamista. Palvelujentuottajat oppivat toimimaan yhdessä rajapinnoilla verkostomaisesti ja mahdollistamaan työelämän ulkopuolella olevien henkilöiden ja ikäihmisten yhteistoiminnassa rakentuvia, toimintakykyä tukevia arjen toimintoja elin- ja asuinympäristöön.

Hanke on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osarahoittama. Se toteuttaa ESR Toimintalinjaa 5, Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta ja sen erityistavoitetta 10.1.Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen. Hankkeen rahoittavana viranomaisena on Hämeen ELY-keskus.

Lisätietoja:
Hankevastaavat Elisa Mäkinen ja Tuula Mikkola
etunimi.sukunimi@metropolia.fi
040 3573687, 0400 578279

TYÖSTE-hanke (PDF)

 

Työste-hanke

Hoivakoti kuntoon -projekti käynnistää #‎hyväteko‬ -kampanjan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.