Palveluasumismaksut Kettutien palvelutalossa

Palvelumaksut 1.2.2021 alkaen

Palvelupaketit kootaan asiakkaan tarpeen mukaisista hoito ja palvelusuunnitelmassa määritellyistä palveluista. Palvelumaksuun laskettava aika on vähintään 15 min/ käynti. Palveluasumisessa palvelupaketti 1 on pakollinen.

Palvelupaketti 1, 1-10 tuntia/kk 440 € / kk
Palvelupaketti 2, 11-20 tuntia/kk 880 € / kk
Palvelupaketti 3, 21-30 tuntia/kk 1320 € / kk
Palvelupaketti 4, 31-40 tuntia/kk 1760 € / kk
Palvelupaketti 5, 41-50 tuntia/kk 2200 € / kk
Palvelupaketti 6, 51-60 tuntia/kk 2640 € / kk
Palvelupaketti 7, 61-70 tuntia/kk 3080 € / kk

Mikäli palvelupaketti ylittyy asiakkaalta peritään ylimeneviltä tunneita 44 € / tunti.

Kun asiakkaalla ei ole palvelupakettia ja asiakas ostaa palveluja tunteina (minimi veloitusväli 15 min) on hinta 45 € / tunti

Palvelusetelillä ostettava palvelu 44 € / tunti
Palveluseteli on Helsingin kaupungin myöntämä sitoumus, jolla asiakas voi ostaa kotihoidon palveluja. Asiakas maksaa palvelumaskun ja palvelusetelin hinnan välisen erotuksen eli omavastuuosuuden. Helsingin kaupungilla on asiakasohje Kotihoidon palvelusetelistä.

Perusmaksut 1.2.2021

Perusmaksun veloitetaan myös silloin kun ollaan ollessaan hoidossa sairaalassa tai muussa hoitolaitoksessa, kuntoutuksessa tai vastaavassa hoitonsa kannalta tarpeellisessa tilapäisessä paikassa sekä lomalla.
100 € / kk / asunto

Turvapuhelinmaksu 1.2.2021

Turvapuhelinmaksu sisältää: Turvapuhelinten laitevuokran ja – huollon, hätätapausten auttamiskäynnit (mm. sairaskohtaukset, kaatumiset, nostot lattialta). Mikäli akuuttiauttamiskäynti vaatii lisäksi kotihoidon palvelua esim. siivousta, voinnin seurantaa ennen ambulanssin tuloa tulee käytetystä ajasta laskutettavaa kotihoidonpalvelua. Asiakas maksaa turvapuhelinmaksun myös ollessaan hoidossa sairaalassa tai muussa hoitolaitoksessa, kuntoutuksessa tai vastaavassa hoitonsa kannalta tarpeellisessa tilapäisessä paikassa.

Seniorivuokra-asunnossa maksu peritään asukkaan tarvitessa turvapuhelinpalvelua.
75 €/kk/asunto

Seniorivuokra-asukas maksaa turvapuhelin maksun lisäksi auttamiskäynnistä.
45 €/ käynti max. 45 minuttia/käynti

Palvelun tuottaja pidättää oikeuden hinnantarkastuksiin vuosittain