Ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa ryhmäkodeissa

Asuminen ryhmäkodissa on vuokra-asumista johon kuuluu ympärivuorokautisen henkilökunnan apu. Meille voi hakeutua itsemaksavana-, palveluseteli tai Helsingin kaupungin ostopalvelupaikka asiakkaana. Maksuihin voi käyttää ikääntyneiden palveluseteliä.

Asiakkaille tarjotaan kodinomaisessa ympäristössä heidän fyysisiä, psyykkisiä sekä sosiaalisia toimintojaan ylläpitävää ja kuntouttavaa hoivaa. Ympärivuorokautiseen ryhmäkoti asumiseen kuuluu myös mahdollisuus asua ryhmäkodissa viimeiseen saakka, mikäli ei tarvita sairaalatasoista hoitoa ennen kuolemaa.

Hakijaopas – Ryhmäkodit