Toiminnanjohtaja Pirjo Lampsijärven läksiäiset ja uusi toiminnanjohtaja Iisa Honkavaara

Vietimme henkilökunnan kanssa eilen 30.11.2023. pitkän ja vaiheikkaan 32 vuotisen uran Helykodissa tehneen Pirjo Lampsijärven läksiäisiä.
Helykotien puheenjohtaja Heikki Kehälinnan kiitospuheessa kuulimme Pirjon uran vaiheita seuraavasti;
”Hyvä Pirjo
Olet tehnyt hyvin pitkän työuran Helykodit ry:ssä. Kun tulit töihin Itä Helsingin lähimmäistyö Hely ry:een syksyllä 1991 mahdoitko silloin arvata, että sinun läksiäisiäsi Helystä vietetään syksyllä 2023. Näinä vuosina on niin Helyn toiminnassa kuin laajemminkin suomalaisissa vanhuspalveluissa tapahtunut suuria muutoksia. Vanhuspalvelujen tuottamisesta vapaaehtoisvoimin on 1990-luvun jälkeen siirrytty kaupungin tuottamiin kotipalveluihin ja vanhuspalvelujen tuottamiseen palvelutaloissa. Sinun työvuosiesi aikana on vanhuspalvelujen muutos ollut oikeastaan koko ajan käynnissä ja sinä olet ollut tehtäviesi puolesta jatkuvasti tuon muutoksen keskiössä. Suunnittelemassa uutta, purkamassa vanhoja toimintoja, ohjaamassa toimintaa muutostilanteissa ja käynnistämässä uusia palveluja. Muutokset tehtävissä näkyvät myös tehtävänimikkeessäsi eli alkuaikojen vanhustyöntekijä muuttui vuosien aikana toiminnanjohtajaksi. Kun katsot työuraasi Helykotien palveluksessa, voit olla ylpeä. Helykodeista on sinun aikanasi vapaaehtoisjärjestöstä kasvanut merkittävä vanhuspalvelujen tuottaja Helsingissä. Hallituksen puolesta haluan esittää kiitokset sinulle näistä työvuosista ja panoksestasi Helykotien hyväksi.”

Kiitos Pirjo Lampsijärvelle menneistä vuosista ja ilolla toivotamme taloon tervetulleeksi uuden toiminnanjohtajan Iisa Honkavaaran.