Hakijaopas – Palveluasuminen

Hakeminen Helykotien palveluasuntoihin

Myllypuron Helykodissa (os. Kivensilmänkuja 7 ) on 15 palveluasuntoa, asuntojen koot vaihtelevat 68-37 m2 tupakeittiö + 1-2 huonetta ja WC/suihku.

Kontulan Helykodissa (os. Porttikuja 8) on 36 palveluasuntoa, joiden koko vaihtelee 27,5-56 m2, tupakeittiö + 1-2 huonetta ja WC/suihku.

Kontulan ja Myllypuron Helykotien palveluasunnot ovat vuokra-asuntoja. Asukas maksaa vuokran, veden, sähkön jne, niin sanotut tavanomaiset asumiskulut sekä perusmaksun ja turvapuhelinmaksun. Tämän lisäksi asukas maksaa palveluasunnoissa tarvitsemiensa palveluiden mukaisen palveluhinnan. Palveluasumisessa edellytetään vähintään palvelupaketti 1 ottamista. Palveluasumisessa asukkaan tulee pääsääntöisesti tulla toimeen yksin yöaika. Palvelumaksuihin asiakas voi hakea kotihoidon palveluseteliä joka on Helsingin kaupungin harkinnanvarainen tuki.

Hakeminen palveluasuntoihin

Palveluasuntoihin haetaan hakemuslomakkeella, joka tulee täyttää ja sen mukana tulee liittää jäljempänä mainitut liitteet. Hakemuslomakkeen saatte ww sivuiltamme tai postitse soittamalla meille. Hakemusten käsittelyn kannalta on erittäin tärkeää, että kaikki tarvittavat liitteet ovat hakemuksen mukana.

Jokaiselle Helykodin asukkaalle tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma, jossa arvioidaan avuntarve ja -laatu. Hoito- ja palvelusuunnitelma on pohjana valittaessa palvelupaketin suuruutta ja apuna palvelusopimuksen tekemisessä. Palvelupaketin laajuutta tarkastetaan asiakkaan palvelutarpeen mukaan.

Mikäli hakijan omaisuus tai tulot ylittävät Helsingin kaupungin korkotukilainoitetun/ aravalainoitetun vuokra-asumisohjeen rajat, on asukasvalinta hyväksytettävä Helsingin kaupungin asuntoasiainosastolla joka tehdään Helykotien toimesta.

Hakemuksen liitteet:

1. Selvitys verotettavista tuloista:
– mikäli tulona on pelkkä eläke, selvitykseksi tositteet eläkkeistä/kuukausi tai verotustodistus sekä hakemukseen erittely eläkkeistä
– muiden tulojen esim. pääomatulojen ja vuokratulojen osalta erilliset selvitykset (tositteet)

2. Hakemuksen liitteeksi on aina toimitettava kopio verotodistuksesta ja verotuspäätöksestä erittelyosineen.

3. Selvitys varallisuudesta:
Hakemuksen liitteeksi on aina toimitettava kopiot verotodistuksesta ja verotuspäätöksestä erittelyosineen.

Jos hakijan varallisuutena on osakehuoneisto, voidaan osakehuoneiston jälleenmyyntihinta määrittää Tilastokeskuksen julkaisemien vanhojen kerrostaloasuntojen keskimääräisten neliöhintojen perusteella, ellei hakijalla ole kiinteistönvälittäjältä myynti toimeksiantoa /välityssopimusta tai kauppakirjaa vuoden sisällä tehdystä kaupasta.

Hakijan tulee ilmoittaa osakehuoneiston/-huoneistojen osoite/osoitteet sekä neliöt hakemuksessa, joiden perusteella arvio voidaan laskea.

Mikäli hakijan varallisuutena on kiinteistö, pyydetään hakijaa toimittamaan kyseisen vuoden kiinteistöverolippu. Jos kiinteistöverolipussa veron perusteena oleva hakijan omistusosuuden mukainen verotusarvo yhteensä alittaa 20 000 euroa, otetaan kiinteistön arvona huomioon verotusarvo sellaisenaan. Jos verotusarvo ylittää 20 000 euroa, tulee hakijan toimittaa esimerkiksi kiinteistönvälittäjän antama luotettava selvitys kiinteistön jälleenmyyntihinnasta hakemusajankohtana.

Jos varallisuutena on muita osakkeita ja arvopapereita, hakijan tulee toimittaa selvitys niiden arvosta hakuajankohtana.

Mikäli omaisuus on yhteisomistuksessa (esim. perikunta), selvitys siitä esim. jäljennös perukirjasta, perinnönjako sopimuksesta tai tarvittaessa testamentista.

4. Lääkärinlausunto, selvitys asiakkaan terveydellisistä tai sosiaalisista syistä, joiden perusteella haetaan palvelutaloon, tai jos hakija haluaa perustella vuokra-asunto tarvettaan terveydellisistä sysitä.

5. Muut liitteet, jos hakija haluaa vedota asumisoloihinsa tai nykyisen asuntonsa kuntoon/ toimimattomuuteen, voi asiasta jättää vapaamuotoisen selvityksen hakemuksen liitteeksi.
Hakemukset tarvittavine liitteineen lähetetään osoitteella Porttikuja 8, 00940 Helsinki.

Hakijaopas – Palveluasuminen (PDF)