Hakijaopas – Vuokra-asuminen

Hakeminen As Oy Helsingin Yläkiven vuokra-asuntoon

As. Oy Helsingin Yläkivessä os. Yläkiventie 7, 00920 Helsinki on 58 vuokra-asuntoa vanhuksille. Asuntojen koot vaihtelevat 40,5-52,0 m2, tupakeittiö/keittiö ja 1-2 huonetta. Asunnot ja parvekkeet ovat savuttomia, eikä niissä saa tupakoida, eikä huoneistoissa saa pitää lemmikkieläimiä.

As. Oy Yläkiven asunnoissa asukas maksaa vuokran, veden, sähkön jne. niin sanotut
tavanomaiset asumiskulut. Tarvitessaan palveluja asukas hankkii palvelut haluamaltaan palvelujentuottajalta, eikä talossa ole Helykodit ry:n henkilökuntaa/toimintaa. As. Oy Yläkiven asukas voi käyttää palvelutalo Myllypuron Helykodin palveluja, jolloin hän maksaa palveluhinnaston tai siellä toimivan yrittäjän hinnaston mukaisen palvelumaksun.

As Oy Yläkivi on Arava-lainoitettu kiinteistö jossa noudatetaan ko. lain säädöksiä asukasvalinnoissa. Lain mukaan kunnan on valvottava arava-ja korkotukivuokra-asuntoja koskevien asukasvalintaperusteiden noudattamista. Asukasvalinnan tavoitteena on, että asunnot osoitetaan asuntoa eniten tarvitseville. Samalla pyritään vuokratalon monipuoliseen asukasrakenteeseen sekä sosiaalisesti tasapainoiseen asuinalueeseen. Helsingissä valvonnasta vastaavat kiinteistöviraston asunto-osasto ja sitä ohjaava asuntolautakunta.

Hakeminen vuokra-asuntoihin

Asuntoihin haetaan hakemuslomakkeella, joka tulee täyttää ja sen mukana tulee liittää jäljempänä tässä kirjeessä mainitut liitteet. Vuokra-asuntoa haettaessa lääkärinlausunto ei ole välttämätön, mutta se voidaan liittää mukaan, jos halutaan vedota hakijan terveydentilaan. Hakemusten käsittelyn kannalta on erittäin tärkeää, että kaikki tarvittavat liitteet ovat hakemuksen mukana.

Hakemuksen liitteineen voitte palauttaa osoitteeseen: Hely ry, Porttikuja 8, 00940 Helsinki.

Hakemuksen liitteet:

1. Selvitys verotettavista tuloista:
– mikäli tulona on pelkkä eläke, selvitykseksi tositteet eläkkeistä/kuukausi tai verotustodistus sekä hakemukseen erittely eläkkeistä
– muiden tulojen esim. pääomatulojen ja vuokratulojen osalta erilliset selvitykset (tositteet)

2. Hakemuksen liitteeksi on aina toimitettava kopio verotodistuksesta ja verotuspäätöksestä erittelyosineen.

3. Selvitys varallisuudesta: Hakemuksen liitteeksi on aina toimitettava kopiot verotodistuksesta ja verotuspäätöksestä erittelyosineen. Jos hakijan varallisuutena on osakehuoneisto, voidaan osakehuoneiston jälleenmyyntihinta
määrittää Tilastokeskuksen julkaisemien vanhojen kerrostaloasuntojen
keskimääräisten neliöhintojen perusteella, ellei hakijalla ole kiinteistönvälittäjältä myynti toimeksiantoa /välityssopimusta tai kauppakirjaa vuoden sisällä tehdystä kaupasta.

Jos varallisuutena on muita osakkeita ja arvopapereita, hakijan tulee toimittaa selvitys niiden arvosta hakuajankohtana. Mikäli omaisuus on yhteisomistuksessa (esim. perikunta), selvitys siitä esim. jäljennös perukirjasta, perinnönjako sopimuksesta tai tarvittaessa testamentista.

Lisätietoja huoneistosta ja palveluista saatte p. 050 321 1809, sanna.berg@helykodit.fi.

Hakijaopas – Vuokra-asuminen (PDF)